Yönetim

Başkan:
Prof.Dr.Ender YARSAN

Başkan Yardımcısı:

Doç.Dr.Levent ALTINTAŞ
Genel sekreter:
Doç.Dr.Begüm YURDAKÖK DİKMEN
Muhasip Üye:
Doç.Dr.Hüsamettin EKİCİ
Üye:
Araş.Gör.Dr. Farah Gönül AYDIN

VI. Olağan Genel Kurul

Derneğimizin VIII. Olağan Genel Kurulu 19 Eylül 2015 tarihinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü Misafirhanesi’nde yapılmıştır. Genel Kurulda VII. Döneme ait Faaliyet ve Bütçe raporları değerlendirilerek görüşülmüştür. Üyelik giriş aidatı 25 TL, üyelik aidatı ise 30 TL olarak belirlenmiştir. VIII. Dönemde görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulları da aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Asıl

               Prof.Dr.Ender YARSAN

               Doç.Dr.Levent ALTINTAŞ

           Doç.Dr.Begüm YURDAKÖK DİKMEN

              Doç.Dr.Hüsamettin EKİCİ

               Araş.Gör. Dr.Farah Gönül AYDIN

Asıl

   

Yedek

             

Yedek