Üyelik

Ekteki Üye Kayıt Formu 'nu doldurarak aşağıda belirtilen eklerle beraber dernek başkanlığına gönderiniz. 

Üye Kayıt Formu için TIKLAYINIZ.

Ekler:

1. İki adet vesikalık fotoğraf

2. Giriş aidatı (25 TL)

   Yıllık aidat (30 TL) alındı makbuzu.

Dernek Hesap No: Türkiye İş Bankası Dışkapı Şubesi, 4206 0796832

IBAN: TR130006400000142060796832

Yazışma Adresi: A.Ü.Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı. 06110 Dışkapı - Ankara.