İletişim

Dernek Adresi: Atmaca Sokak No.8/3 Dışkapı, Ankara
Yazışma Adresi: A.Ü.Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı. 06110 Dışkapı - Ankara.  
Web: www.vetfarmatos.org.tr
e-posta: vetfarmatoks@gmail.com, vftd@vetfarmatoks.org.tr
Hesap adı: Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği
Şube: Vakıf Katılım Keçiören Şubesi,
Hesap no: 311196-1
IBAN: TR91 0021 0000 0003 1119 6000 01