İletişim

Dernek Adresi: Atmaca Sokak No.8/3 Dışkapı, Ankara
Yazışma Adresi: A.Ü.Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı. 06110 Dışkapı - Ankara.  
Web: www.vetfarmatos.org.tr
e-posta: vetfarmatoks@gmail.com, vftd@vetfarmatoks.org.tr
Dernek Hesap No: Türkiye İş Bankası Dışkapı Şubesi, 4206 0796832
IBAN: TR130006400000142060796832