Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Özgeçmiş ve Tanıtım Formu

Fotoğraf

Unvan/İsim

Prof. Dr. Ender Yarsan

Üniversite

Ankara

Fakülte

Veteriner

Bölüm

Klinik Öncesi Bilimleri

Anabilim Dalı

Farmakoloji ve Toksikoloji

Bitirdiği okullar

İlkokul: Osman Ülkümen İlkokulu, Ankara.

Ortaokul: Yunus Emre Ortaokulu, Ankara

Lise: Güven Lisesi. Ankara

Fakülte: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1991.

Askerlik

1996-1998, Yedek Subay, 253. Dönem.

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri

Ankara

Doğum Tarihi

09.12.1968

Medeni Hali

Evli

Yabancı Dil

İngilizce

Kan Grubu

B Rh(+)

Haberleşme

Tel: 0312 3170315/208
Cep: 0532 6645129

Belgegeçer: 0312 3176073

e-posta: eyarsan@veterinary.ankara.edu.tr – eyarsan@gmail.com – eyarsan@hotmail.com – http://www.enderyarsan.net 

Kazanılan Akademik Dereceler

Doktora

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Haziran, 1996

Doçent

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. 2000

Profesör

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. 2006

Bilimsel Faaliyetler

Araştırma Makaleleri

29

Derlemeler

21

Kitaplar

5

Tebliğler

Ulusal - Uluslar arası: 23

SCI Yayın

24

Atıf Alan Yayın

18

Atıf

82

Paneller / Sempozyum

3

Tez Danışmanlıkları (Biten)

Doktora: 5

Yüksek Lisans: 2

Katıldığı Akademik Yardımlar

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2001-2004 Farmakoloji ve Toksikoloji Dersleri
Ankara Üniversitesi Etik Kurul Üyeliği; 2003-2006

Yurt Dışı Görevler

FVE / TAIEX Conference on Veterinary Medicines Legislation. 18.03.2008, Zagreb- Hırvatistan

Mesleki üyelikler

TVHB Vakfı
TVHB Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği
Türk Toksikoloji Derneği 

Düzenlediği Bilimsel
Faaliyetler

Birinci Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Kongre Kitabı Editörü
İkinci Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı)
27 Nisan 2002 Dünya Veteriner Hekimleri Günü Düzenleme Kurulu
24 Nisan 2004 Dünya Veteriner Hekimleri Günü Düzenleme Kurulu
Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteriner Sağlık Ürünleri Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği. 17-18 Mart 2007 Konya.

Dernek, Mesleki Örgüt Yöneticilikleri-Üyelikleri

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği
a.     Dernek Başkanlığı: 2004-2005
b.     Dernek II. Başkanlığı: 2005-2006
c.     Dernek Genel Sekreterliği: 2002
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği:2006-
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi Editörlüğü ve Yayın Kurulu Üyeliği: 2006-

Komisyon/Kurul Üyelikleri

Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 9uncu 5 yıllık kalkınma planı. İlaç Sanayii Komisyonu Veteriner İlaçları Alt-Komisyonu Üyeliği. 22.09.2005.
Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu “Veteriner İlaçları Komisyonu Alt Komisyonu” üyeliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı KKGM’nün 25.11.2004 tarih ve 2673 sayılı oluru.
Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu “Pestisid Alt Komisyonu” üyeliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı KKGM’nün 25.11.2004 tarih ve 2673 sayılı oluru.
II. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı; Avrupa Birliği Uyum Komisyonu. 11-12.10.2002
AB mevzuatına uyumla ilgili Veterinerlik Grubunun “Birden Fazla Sektörü Kapsayan Tedbirler Komisyonu” ve “Yem Komisyonu”. 06.07.2001