Prof.Dr.Şükrü GÜRTUNCA

 

Doğum Yeri ve Yılı

Dobruca’da Dobrik (Hacıoğlu Pazarcık). Bulgaristan. 1925

Bitirdiği Okullar

İlkokul: Hacıoğlu Pazarcık Kasabası. Dobruca/Bulgaristan

Orta: Boğaziçi. İstanbul

Lise: Eskişehir Lisesi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi: 1948-1953

Görevleri

Seyitgazi İlçe Veteriner Hekimliği (6 ay süreyle)

Askerlik

Karaköse Yedek Subaylık: 1954-1955

Asistanlık

14.06.1955 tarihinde Ankara Üniversistesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsüne asistan adayı olarak girmiştir.

21.07.1955 tarihinde göreve başlamıştır. 5.8.1956’da adaylığı kaldırılarak asistanlık görevine asaleten atanmıştır.

Galenik Farmasi ve Şimik Farmasi dallarında bilgi ve görgüsünü artırmak için bir süre (Çarşamba ve Cuma günleri öğleden sonra) Ankara Tıp Fakültesi Farmakoloji Enstitüsüne devam etmiştir.

Doktora tezi

Tezin verilmesi: 25.07.1957

Tezin tamamlanması: 12.06.1959

Tez konusu: Kümes Hayvanlarında (Tavuk, Hindi, Ördek) Tuzla Zehirlenme Olayları Üzerinde Araştırmalar

Tez Savunma Jürisi: Prof.Dr.Şahin Akman, Prof.Dr.Macit Erkol, Prof.Dr.Enver Sengir

Doçentliğe atanma

24.11.1967’de Üniversite Doçenti, 18.12.1967’de eylemli Doçent olmuştur.

Profesörlük

15.02.1974 (Atanma tarihi)

Jüri üyeleri: Prof.Dr.Şahin Akman, Prof.Dr.Ethem Ersoy, Prof.Dr.Cahit Özcan, Prof.Dr.A.Nazım Özkazanç, Prof.Dr.Talat Konuk (14.12.1973)

Profesörlük takdim tezi

O,O-Dimetil 2,2-Diklorodivinil Fosfat (DDVP, Diklorvos)’ın Toksikolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Ankara.Üniv.Vet.Fak.Derg. XX(2-3): 340-352

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanlığı: 26.01.1990

Komisyonlar/Üyelikler

Fakültenin çeşitli komisyonlarında görev almıştır.

Diğer Eğitim-Öğretim Görevleri

Temmuz-1969’dan itibaren Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulunda Farmakoloji ve Toksikoloji, Galenik Farmasi dersleri vermiştir.

1970-1971 Eğitim-Öğretim döneminde aynı okulda Farmasötük Kimya dersi vermiştir.

1988-1989 Eğitim-Öğretim Yılı II. Yarıyılında Atatürk Üniv. Kars Veteriner Fakültesi’nde görevlendirilmiş ve Farmakoloji-Toksikoloji Dersleri vermiştir.

Yurtdışı

Görevlendirmeler

Nebraska anlaşmasına göre bir yıl süreyle (1.2.1961-3.2.1962) Amerika’ya (Illinois Üniversitesi) gönderilmiştir; James Sternburg ve Clyde Wilson Kearns yanında insektisitler konusunda çalışmıştır.

Fransa, Hollanda, Danimarka ve Almanya Veteriner Fakültelerinde incelemeler: 04-12.02.1975 tarihleri arasında

Emeklilik

Yaş haddi sebebiyle: 01.07.1992

Dil bilgisi

Fransızca ve İngilizce

Medeni Durum

Evli ve iki çoçuk sahibi

Vefat

11.04.2009

Kaynak

Anabilim Dalında Bulunan Kişisel Dosyası.

Fethi Aytaç. Emekli Vali. Özel Görüşme. 14.05.2009