Prof.Dr.Selehattin CEYLAN

   

Doğum yeri ve yılı

Tosya. 02.09.1940

Bitirdiği okullar ve yıllar

İlkokul:     Ankara-Ulus İlkokulu

Ortaokul:  Tosya Ortaokulu

Lise:  Ankara Atatürk Lisesi,

Fakülte:  A.Ü. Veteriner Fakültesi. 1965.

Görevleri

Tarım Bakanlığı, Ankara Yeni Mahalle ilçe veteriner hekimliği (1965- 1966)

Askerlik

Veteriner hekim yedek subay, Askeri Veteriner Akademisi, Ankara (1970-1972)

Asistanlık

 28. 2. 1966’da A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji A.D.

Doktora tezi

Tezin verilmesi: 1967

Tezin tamamlanması:  Mayıs -1969

Tez konusu: “Organik fosforlu insektisitlerle zehirlenmelerde bunlardan başlıcalarının materyaldan kimyasal yol ile araştırılması”.

Jüri: Prof.Dr. Şahin Akman, Prof.Dr. Mustafa Güley, Prof.Dr. Ethem Ersoy.

Doçentlik

Doçentlik takdim tezi (Habiltasyon tezi): Klorlu hidrokarbon insektisitlerin rezidülerinin süt, tereyağı, peynir ve iç yağlarında kromatografik yöntemlerle araştırılması konulu doçentlik tezi

Jüri: Prof.Dr. Şahin Akman, Prof.Dr. Nazım Özkazanç, Prof.Dr. Mustafa Güley, Prof.Dr. Şükrü Gürtunca, Prof.Dr. Mustafa Temizel.

Toplantı tarihi: 10.11.1975

Doçentliğe yükseltilme: 11.11.1975 tarihinde doçentliğe yükseltildi.

Doçentliğe atama: 6.4.1976. A.Ü.Veteriner Fakültesinde Farmakoloji ve Toksikoloji A.D.

Profesörlük

Jüri: Prof.Dr. Nazım Özkazanç, Prof.Dr. Şükrü Gürtunca, Prof.Dr. Kemal Ozan, Prof.Dr. Nevin Vural, Prof.Dr. İsmet Baran.

Toplantı tarihi:  12 Ocak 1982 (A.Ü. Senatosu).

İdari Görevler

U. Ü. Vet. Fak. Dekan Yardımcılığı (1982-1985)

U. Ü. Vet. Fak. Hastalıklar ve Klinikler Bölüm Başkanlığıı (1982-1985 ve 2000 -2005 )

 U. Ü. Vet. Fak. Farm. ve Toks. A.D. Bşk'lığı (1982-2005)

U. Ü. Senatosu Üyeliği (1991-1994)

Fak. Kurulu ve Fak. Yön. Kurulu Üyeliği

U. Ü. Çevre Sorunları ve Araş. Mrk. (ULUÇAM) üyeliği (1995-1998)

U. Ü. Vet. Fak. Yayın Kom. Bsk'lığı

U. Ü. Sağlık Bil. Ens. İngilizce Yb. Dil Jüri Üyeliği ve Bşk'lığı

Çeşitli jüri üyelikleri, komisyon üyelikleri ve başkanlıkları

TÜBİTAK-Veteriner ve Hayvancılık Araştırma Grubu Yürütme Komitesi Üyeliği (2001-2004)

Türk Toksikoloji Derneği

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği

Veteriner Hekimler Derneği (Ankara)

Veteriner Hekimler Odası (Bursa) üyeliği

Oda Onur Kurulu Başkanlığı

Diğer Eğitim-

Öğretim Görevleri

Fırat Üniversitesi. Vet. Fak. (1979-1980)

Ankara Özel Diş Hek. Yüksekokulu

Uludağ Üniversitesi Vet. Fak. (1981-1982)                     

Yurtdışı Görevler

Cambridge Üniversitesi (İngiltere, 1978), Viyana, Budapeşte ve Brno Vet. Fak.

Emeklilik

01.08.2005

Dil bilgisi

İngilizce, Fransızca

Medeni Durum

Evli ve 3 çocuk babası (2 kız ve 1 erkek)

Kaynak: H.H.ORUÇ. oruc@uludag.edu.tr; 17 Haziran 2009, Çarşamba, 15:38 (e-posta)