Haberler

 

 

 

 

 

 

 

Derneğimizin Samsun temsilcisi olarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Pestisit Araştırma ve Stabilite Test Laboratuvarı'nın halk sağlığı alanında kullanılan pestisit vb. maddelerin kimyasal analizleri ile kısa ve uzun süreli stabilite analizleri konusunda Sağlık Bakanlığından yetki belgesi aldığını ve yine Anabilim Dalımız bünyesinde "Farmakodinami" ve "Biyoeşdeğerlilik" Laboratuvarlarının Rektörümüz Sn. Prof.Dr. Hüseyin AKAN tarafından açıldığını bildirmekten mutluluk duymaktayım.

Pestisit Araştırma ve Stabilite Test Laboratuvarımız 2005 yılından bu yana belirtilen analizleri yapmaktaydı, ancak bugüne kadar firma laboratuvarlarınca da yapılabilen bu analizler Sağlık Bakanlığınca 31.12.2009 tarihinde yayımlanan "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği" uyarınca bundan böyle sadece Bakanlıkça yetki verilen resmi laboratuvarlarca yapılabilecektir. Anabilim Dalımız bunun üzerine Sağlık Bakanlığına dosya sunarak yetkili laboratuvar olmak üzere başvurmuş, Bakanlık yetkilileri laboratuvarımızı geçen hafta yerinde inceleyerek yetki verilmesini uygunbulmuşlardır. Böylece laboratuvarımız bu alanda Veteriner Fakülteleri arasında tek yetkili laboratuvar olurken, Türkiye çapında yetkilendirilenilk kurumlardan birisi olmuştur.

Anabilim Dalımız bünyesinde, alt yapısı Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerinden karşılanan "Farmakodinami" ve "Biyoeşdeğerlilik" laboratuvarlarının açılışı da dün (18.01.2010) Rektörümüz Sn. Prof.Dr.Hüseyin AKAN tarafından yapılmıştır. Açılan yeni laboratuvarları ile Samsun ve çevre sanayisi yanında, ülke sanayimiz için hizmet veren Anabilim Dalımız, 2005 yılından bu yana vermiş olduğu hizmetlerini katlayarak arttırmak için çaba gösterecektir.

Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan YAVUZ