Prof.Dr.Şahin AKMAN

 Sn AKMAN Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi’ni 1937’de bitirmiştir. 31.11.1939’da Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü’ne asistan olarak atanmıştır. Doktorasını 29.03.1945’de Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’den 13.07.1981’de emekli olmuştur. 01.12.1989’da vefat etmiştir.

Kaynak

Dinçer,F., Özgür,A. ve Özen,A. 2000. Türkiye’de Veteriner Hekimliği Eğitiminde Farmakoloji ve Toksikoloji Konusunda Gelişmeler. 367-381. IV. Türk Eczacılık Tarihi Topalntısı Bildirileri. 04-05.06.1998. İstanbul. Ed. E.Dölen. İstanbul. 2000.

Dinçer,F., Özgür,A. ve Özen,A. 2008. Türkiye’de “Veteriner Farmakoloji” Zaman Dizinsel Bir Yaklaşım. TVHB Derg. 7(3-4): 87-93.

Resmin teminin sağlayan Sn Yrd.Doç.Dr.Atilla ÖZGÜR’e teşekkür ederiz.