Prof.Dr.Nurettin Mashar ÖKTEL

 Sn ÖKTEL Yüksek Veteriner Okulu’undan 1928’de mezun olmuştur. Eczacılık Okulu’nu da bitirmiştir. Yüksek Veteriner Okulu’nda Ocak-1933’de İç Hastalıkları asistanı olarak göreve başlamıştır. Okul Ankara’ya nakledilip Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulunca, Enstitünün İç Hastalıkları Enstitüsü asistanlığı görevine getirilmiştir. 1936’da “Türkiye’de Müstamel Ev İlaçları ile Bunların Farmakolojik ve Tedavice Ehemniyet ve Tesirleri” isimli doktora tezine başlamış; 1939’da tezini tamamlayarak Doktor ünvanını almıştır. 1941’de Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü şefliğine atanmıştır. Dr.Öktel 1943’de doçent, 1947’de profesörlüğe yükseltilmiştir. Aynı yıl Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Enstitüler 1952’de kürsüye dönüştürülünce, Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsü profesörü olmuştur.

Kaynak

Dinçer,F., Özgür,A. ve Özen,A. 2000. Türkiye’de Veteriner Hekimliği Eğitiminde Farmakoloji ve Toksikoloji Konusunda Gelişmeler. 367-381. IV. Türk Eczacılık Tarihi Topalntısı Bildirileri. 04-05.06.1998. İstanbul. Ed. E.Dölen. İstanbul. 2000.

Dinçer,F., Özgür,A. ve Özen,A. 2008. Türkiye’de “Veteriner Farmakoloji” Zaman Dizinsel Bir Yaklaşım. TVHB Derg. 7(3-4): 87-93.

Resmin teminin sağlayan Sn Yard.Doç.Dr.Atilla ÖZGÜR’e teşekkürler.