Prof.Dr.Kemal OZAN

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni 1957’de bitirmiştir. Doktorasını 1961’de Paris Eczacılık Fakültesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’ndan 2000 yılında emekli olmuştur.