Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Bültenimiz 2019 yılından itibaren yılda 3 sayı olacak şekilde kör hakemli açık erişim olarak yayınlanacaktır.

Bültenimiz 2019 yılı Cilt 10, Sayı 1'den itibaren ResearchBib (Academic Research Index), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), COSMOS IF, ROOTINDEXING ve INDEX COPERNICUS indeksleri tarafından taranmaktadır.

Bültenimiz cilt 10 sayı 2' den itibaren DERGİPARK üzerinden makale kabul edecektir. Bültenimize makale göndermek için "https://dergipark.org.tr/vetfarmatoksbulten" adresimizi kullanınız.

Cilt: 10 Sayı: 1, Nisan 2019

KAPAK VE İÇİNDEKİLER SAYFASI

1) ARI ÜRÜNLERİ ve APİTERAPİ (1-15)

Ali SORUCU

2) GİLABURU (Viburnum opulus  L.)’NUN FARMAKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (16-23)

Recep YILDIZ Hüsamettin EKİCİ

3) KÜRESEL ARI SAĞLIĞI VE VETERİNER HEKİMLİK (24-30)

Mustafa Necati MUZ Nurullah ÖZDEMİR Dilek MUZ

4) HOMEOPATİK REMEDİLER (31-39)

Ali Özgür ÖZPEK Levent ALTINTAŞ

5) ARICILIK EKONOMİSİNE GİRİŞ VE SAHA VERİLERİ İLE BİR DEĞERLENDİRME (40-48)

Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ, Engin SAKARYA

 

Eski Sayılarımız (2019 yılından itibaren bültenimizin formatı değişmiştir.)

Bülten 1. sayı (Cilt: 1 Sayı: 1 )  
Bülten 2. sayı (Cilt: 1 Sayı: 2 )  
Bülten 3. sayı (Cilt: 2 Sayı: 1 )  
Bülten 4. sayı(Cilt: 2 Sayı: 2 )  
Bülten 5. sayı (Cilt: 3 Sayı: 1 )  
Bülten 6. sayı (Cilt: 3 Sayı: 2 )  
Bülten 7. sayı (Cilt: 4 Sayı: 1 )  
Bülten 8. sayı (Cilt: 4 Sayı: 2 )  
Bülten 9. sayı (Cilt: 5 Sayı: 1 )  
Bülten 10. sayı (Cilt: 5 Sayı: 2 )
pdf
 
Bülten 11. sayı (Cilt: 6 Sayı: 1 )  
Bülten 12. sayı (Cilt: 6 Sayı: 2 )  
Bülten 13. sayı (Cilt: 7 Sayı: 1 )  
Bülten 14. sayı (Cilt: 7 Sayı: 2 )  
Bülten 15. sayı (Cilt: 8 Sayı: 1 )
Bülten 16. sayı (Cilt: 8 Sayı: 2 )
Bülten 17. sayı (Cilt: 9 Sayı: 1 )
Bülten 18. sayı (Cilt: 9 Sayı: 2 )