Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

(Bulletin of Veterinary Pharmacology and Toxicology Association)

Bültenimiz 2019 yılından itibaren yılda 3 sayı olacak şekilde kör hakemli açık erişim olarak yayınlanacaktır.

Bültenimiz 2019 yılı Cilt 10, Sayı 1'den itibaren ResearchBib (Academic Research Index), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), COSMOS IF, ROOTINDEXING, INDEX COPERNICUS, Google Scholar ve  Sindex (Scientific Indexing Services) ve CiteFactor indeksleri tarafından taranmaktadır.

Bültenimiz cilt 10 sayı 2' den itibaren DERGİPARK üzerinden makale kabul edecektir. Bültenimize makale göndermek için "https://dergipark.org.tr/vetfarmatoksbulten" adresimizi kullanınız.

Cilt: 10 Sayı: 2, Ağustos 2019

 1. TEDAVİ EDİCİ HELMİNTLER: PARAZİTE YENİ BIR BAKIŞ AÇISI
  THERAPEUTIC HELMINTHS: A NEW PERSPECTIVE AGAINST THE PARASITE
  Sayfalar 49 - 59
  Güneş KARAKURT, Kader YILDIZ
 2. VETERİNER HEKİMLİKTE LAZERLERİN KULLANIMI
  USE OF LASERS IN VETERINARY MEDICINE
  Sayfalar 60 - 70
  Zekeriya Öcal, Ali Kumandaş
 3. TRAVMATİK KOKSOFEMORAL LUKSASYONLARDA SAĞALTIM SEÇENEKLERİ
  TREATMENT ALTERNATIVES OF TRAUMATIC COXOFEMORAL LUXATION
  Sayfalar 71 - 76
  Nail Deniz YAŞRIN
 4. BÖBREKLERE YÖNELİK ZEHİRLİ MADDELER
  TOXIC SUBSTANCES FOR KIDNEYS
  Sayfalar 77 - 90
  Ece Çağırıcı Alim, Ender Yarsan
 5. AŞI ADJUVANLARI ve İSTENMEYEN ETKİLERİ
  VACCINE ADJUVANTS and THEIR UNDESIRABLE EFFECTS
  Sayfalar 91 - 105
  Buket Gül, Begüm Yurdakök Dikmen

 

 

Eski Sayılarımız (2019 yılından itibaren bültenimizin formatı değişmiştir.)

Bülten 1. sayı (Cilt: 1 Sayı: 1 )  
Bülten 2. sayı (Cilt: 1 Sayı: 2 )  
Bülten 3. sayı (Cilt: 2 Sayı: 1 )  
Bülten 4. sayı(Cilt: 2 Sayı: 2 )  
Bülten 5. sayı (Cilt: 3 Sayı: 1 )  
Bülten 6. sayı (Cilt: 3 Sayı: 2 )  
Bülten 7. sayı (Cilt: 4 Sayı: 1 )  
Bülten 8. sayı (Cilt: 4 Sayı: 2 )  
Bülten 9. sayı (Cilt: 5 Sayı: 1 )  
Bülten 10. sayı (Cilt: 5 Sayı: 2 )
pdf
 
Bülten 11. sayı (Cilt: 6 Sayı: 1 )  
Bülten 12. sayı (Cilt: 6 Sayı: 2 )  
Bülten 13. sayı (Cilt: 7 Sayı: 1 )  
Bülten 14. sayı (Cilt: 7 Sayı: 2 )  
Bülten 15. sayı (Cilt: 8 Sayı: 1 )
Bülten 16. sayı (Cilt: 8 Sayı: 2 )
Bülten 17. sayı (Cilt: 9 Sayı: 1 )
Bülten 18. sayı (Cilt: 9 Sayı: 2 )
Bülten 19. sayı (Cilt: 10 Sayı: 1 )