Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Bültenimiz 2019 yılından itibaren yılda 3 sayı olacak şekilde kör hakemli açık erişim olarak yayınlanacaktır.

Cilt: 1 Sayı: 1, Mart 2019 ___(Kabul edilen Makaleler)

1) ARI ÜRÜNLERİ ve APİTERAPİ

Ali SORUCU

2) GİLABURU (Viburnum opulus  L.)’NUN FARMAKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Recep YILDIZ Hüsamettin EKİCİ

3) KÜRESEL ARI SAĞLIĞI VE VETERİNER HEKİMLİK

Mustafa Necati MUZ Nurullah ÖZDEMİR Dilek MUZ

4) HOMEOPATİK REMEDİLER

Ali Özgür ÖZPEK Levent ALTINTAŞ

5) ARICILIK EKONOMİSİNE GİRİŞ VE SAHA VERİLERİ İLE BİR DEĞERLENDİRME

Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ, Engin SAKARYA