Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

(Bulletin of Veterinary Pharmacology and Toxicology Association)

Amaç

Bültenin amacı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde, Veteriner Hekimlik ve doğrudan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili olan ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak derleme türünde çalışmaları yayınlamaktır.

Aim: The purpose of the Bulletin is to publish studies in the form of scientific ethics that will contribute to the national-international literature related to Veterinary Medicine and especially Veterinary Pharmacology and Toxicology

Kapsam

Yılda üç kez yayınlanan kör hakemli bir açık erişim Bültenidir. Bültenin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bültenimizin etik politikasına göre intihal kabul edilmeyecektir. Alınan tüm yazılar intihal kontrol yazılımları (iThenticate veya Turnitin programı) ile kontrol edilmektedir.

Scope: A blind peer-reviewed open access Bulletin published three times a year. The language of the Bulletin is Turkish and English. Plagiarism will not be accepted according to the ethical policy of our Bulletin. All received articles are controlled by plagiarism control software (iThenticate or Turnitin program).