Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

(Bulletin of Veterinary Pharmacology and Toxicology Association)

Bültenimiz 2019 yılından itibaren yılda 3 sayı olacak şekilde kör hakemli açık erişim olarak yayınlanacaktır.

Bültenimiz 2019 yılı Cilt 10, Sayı 1'den itibaren ResearchBib (Academic Research Index), ESJI(Eurasian Scientific Journal Index), ROOTINDEXING, Google Scholar, Sindex (Scientific Indexing Services) , 2020 yılı Cilt 11, Sayı 1'den itibaren de ASOS İndeks, Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus indeksleri ve TR Dizin tarafından taranmaktadır.

Bültenimizde yayınlanacak makalelere Cilt: 11, Sayı: 1'den itibaren "DOI numarası" verilmektedir.