Ord.Prof.Dr.Fazlı Faik YEGÜL

Sn Yegül 1882’de doğmuştur. Sivil Veteriner Okulu’nu 1903’de bitirmiştir. Doğum ve Adli Tıp muallimi olarak 1906’da akademik göreve başlamıştır. Kimya uzmanlığı yapmak için 1909’da Berlin’e gönderilmiş. 1911’de ülkeye dönerek kimya dalında muallim muavini olarak göreve başlamış; bir yıl sonra da muallimliğe yükseltilmiştir. 1916 yılında Darülfünun Fen Fakültesi’nde Prof.Arndt’nın yardımcılığına atanmış ve Analitik Kimya (Tahlil-i Kimya) dersini vermiştir. Sivil ve Veteriner Okullarının birleştirilmesi ile oluşturulan Veteriner Yüksek Okulu’nda (Baytar Mekteb-i Alisi; 1921) kimya ve toksikoloji muallimliği görevine getirilmiştir. Bir süre sonra, bu derslere Adli Tıp dersi de eklenmiş ve müderrisliğe yükseltilmiştir. Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulunca (1933) Enstitünün Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Enstitüsü doçentiliğine atanmıştır. Farmakoloji ve Toksikoloji dersleri İç Hastalıkları Enstitüsü bünyesinde okutulmuştur. Sn Yegül 1936’da profesörlüğe yükseltilmiştir. Fakültenin kimya profesörlüğü ile de görevlendirilen Prof.Yegül, toksikoloji derslerini de vermiştir. Prof.Yegül 17 Ekim 1965’de vefat etmiştir.

Kaynak

Dinçer,F., Özgür,A. ve Özen,A. 2000. Türkiye’de Veteriner Hekimliği Eğitiminde Farmakoloji ve Toksikoloji Konusunda Gelişmeler. 367-381. IV. Türk Eczacılık Tarihi Topalntısı Bildirileri. 04-05.06.1998. İstanbul. Ed. E.Dölen. İstanbul. 2000.

Dinçer,F., Özgür,A. ve Özen,A. 2008. Türkiye’de “Veteriner Farmakoloji” Zaman Dizinsel Bir Yaklaşım. TVHB Derg. 7(3-4): 87-93.

Resmin teminini sağlayan Sn Yrd.Doç.Dr.Atilla ÖZGÜR’e teşekkürler.