Tarihçe

Derneğin 8.09.2018 tarihli Genel Kurulda oluşturulan Yönetim Kurulu;

Prof.Dr.Ender YARSAN (Başkan)

Doç.Dr. Levent ALTINTAŞ (Başkan Yardımcısı)

Doç.Dr. Begüm YURDAKÖK (Genel Sekreter)

Doç.Dr. Hüsamettin EKİCİ (Muhasip Üye)

Araş.Gör. Sedat SEVİN (Üye)