Tarihçe

Derneğin 19.09.2015 tarihli Genel Kurulda oluşturulan Yönetim Kurulu;

Prof.Dr.Ender YARSAN (Başkan)

Doç.Dr. Levent ALTINTAŞ (Başkan Yardımcısı)

Dr.Begüm YURDAKÖK (Genel Sekreter)

Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin EKİCİ (Muhasip Üye)

Araş.Gör. Farah Gönül AYDIN (Üye)