Tarihçe

Derneğin 26 Eylül 2009 tarihli Genel Kurulda oluşturulan Yönetim Kurulu;

Prof.Dr.Ender YARSAN (Başkan)

Dr. Levent ALTINTAŞ (Başkan Yardımcısı)

Araş.Gör.Begüm YURDAKÖK (Genel Sekreter)

Araş.Gör.Hüsamettin EKİCİ (Muhasip Üye)

Dr. Fevziye İpek KESKİN (Üye)