Tarihçe

Derneğin 16.09.2006 tarihli Genel Kurulda oluşturulan Yönetim Kurulu;

Prof.Dr.Sezai KAYA (Başkan)

Prof.Dr.Ender YARSAN (Başkan Yardımcısı)

Araş.Gör.Begüm YURDAKÖK (Genel Sekreter)

Dr. Selma YAZAR (Muhasip Üye)

Dr. Levent ALTINTAŞ (Üye)