Tarihçe

Derneğin 25.09.2004 tarihli Genel Kurulda oluşturulan Yönetim Kurulu;

Başkan: Prof.Dr. Sezai KAYA

Başkan Yardımcısı: Doç.Dr.Ender YARSAN

Genel sekreter: Araş.Gör.Levent ALTINTAŞ

Muhasip üye: Araş.Gör.Selma YAZAR

Üye: Dr.Rauf AKKAYA

Üye: Dr.Ramazan Uzun

Üye: Vet.Hekim. Yusuf YİĞİT