Tarihçe

Derneğin 29.9.2000 tarihli Genel Kurulda oluşturulan Yönetim Kurulu;

Başkan: Prof.Dr. Sezai Kaya

Başkan Yardımcısı: Doç.Dr.Emine Baydan

Genel sekreter: Doç.Dr.Ali Bilgili

Muhasip üye: Araş.Gör.Ayhan Filazi

Üye: Vet.Hekim Rauf Akkaya

Üye: Doç.Dr.Murat Yıldırım

Üye: Vet.Hekim Hüseyin Ünal