Tarihçe

Derneğin 18.09.2021 tarihli Genel Kurulda oluşturulan Yönetim Kurulu;

Prof.Dr.Ender YARSAN (Başkan)

Doç.Dr. Levent ALTINTAŞ (Başkan Yardımcısı)

Doç.Dr. Begüm YURDAKÖK (Genel Sekreter)

Doç.Dr. Hüsamettin EKİCİ (Muhasip Üye)

Dr. Sedat SEVİN (Üye)