Tarihçe

 

Derneğin 17.04.1998 tarihli Genel Kurulda oluşturulan Yönetim Kurulu;

Başkan: Prof.Dr. Yusuf Şanlı

Başkan Yardımcısı: Doç.Dr.Ali Bilgili

Genel sekreter: Doç.Dr.Emine Baydan

Muhasip üye: Araş.Gör.Ayhan Filazi

Üye: Vet.Hekim Rauf Akkaya

Üye: Araş.Gör.Mehmet Özdemir

Üye: Vet.Hekim Ramazan Uzun