Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bilimsel Etkinlik Destekleme Yönergesi

Amaç

Madde 1. Dernek üyelerinin katılacakları bilimsel etkinliklere, kısmen de olsa, destek sağlamak için VFTD Yönetim Kurulu tarafından her yıl toplam 1500 TL burs dağıtılması kararlaştırılmıştır. Bir katılımcıya bir seferde en fazla 500 TL verilecektir.

Yurtiçi veya yurtdışı bilimsel etkinliklere (kongre, sempozyum, panel, kısa süreli araştırma gibi) katılacak üyelerimizin yapacakları harcamalara (ulaşım, konaklama, kayıt ücreti vb) bu şekilde kısmi bir katkı sağlanacaktır.  

Başvuru şartları

Madde 2. Kongre ve/veya kısa süreli araştırma desteği için genel başvuru şartları aşağıdaki gibidir.

a.       VFTD üyesi olmak.

b.       Başvuru anına kadar dernekle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak.

c.       Halen bir üniversite veya araştırma kurumunda çalışıyor olmak.

d.       Farmakoloji alanında doktora yeterlilik sınavını vermiş olmak ve/veya tezini tamamlamış olmak.

e.       VFTD yönetim kurulu üyesi olmamak.

f.         Yurtiçi/yurtdışı amaçla başvurulabilir.

g.       Başvurular yıl içinde 2 dönem yapılır. Son başvuru tarihi birinci dönem için 30 Haziran, ikinci dönem için 31 Aralık’tır.

h.       Formlar bilgisayar ortamında (word, arial, 10 punto) doldurulacaktır.

Kongre desteği için başvuru (Sempozyum, Çalıştay da dahil)

Madde 3. Kongreye bildiri (sözlü/poster sunu) ile katılmalıdır. Aday bildiriyi sunacak kişi olmalıdır. Aday/adaylar, bildiri özeti gönderildiğine veya bildirinin kabul edildiğine ilişkin bir belgeyi sunmalıdır. Bildiride birden fazla yazar olması durumunda, diğer yazarların/araştırıcıların adayın başvurusunu onayladıklarını gösteren imzalı bir belgenin de Başvuru Formuna (Form 1) eklenmesi gerekir. Etkinlikte sunulacak çalışmanın tamamı ya da önemli bir bölümü Türkiye'de yapılmış olmalıdır.

Kısa süreli araştırma desteği için başvuru

Madde 4. Başvuru Formuna (Form 3), araştırmanın yapılacağı kurumdan alınmış davet mektubu vb belge de eklenir.

Kazananların belirlenmesi

Madde 5. VFTD yönetim kurulunun kendi içinden belirlediği 3 üye ile, üniversite öğretim üyesi dernek üyeleri arasından yönetim kurulu tarafından atanan 2 kişiden oluşan 5 kişilik Seçici Kurul, başvuru şartlarını yerine getiren adaylar arasından kazananları belirler. Seçici Kurul son başvuru tarihinden itibaren 45 gün içinde değerlendirmesini yaparak sonucu yazılı olarak adaya/adaylara bildirir. Bursu kazandığı halde etkinliğe katılmayan/katılmayanlar verilen desteği iade eder. Kazananların katıldıkları bilimsel etkinliğe/kısa süreli bilimsel desteğe ilişkin hazırlayacakları raporu (sırası ile Form 2 ve 4) VFTD Yönetim Kurulu’na sunar.

Dayanak

Madde 6. Bu Yönerge Tüzüğün 3/b maddesine göre hazırlanmıştır.

 Formlar için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Form 1

Form 2

Form 3

Form 4