Prof.Dr.Ahmet Nazım ÖZKAZANÇ

 

Doğum Yeri ve Yılı

Arhavi/Artvin. 15.09.1926 

Babası: Ahmet Zeki

Bitirdiği Okullar

İlkokul: Patnos/Kars

Ortaokul: Ordu

Lise: Sivas Erkek Lisesi

Fakülte: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi: 1942-1947

Görevleri

Mezuniyetten sonra Tarım Bakanlığı’nda Merkez Veteriner Hekimi olarak çalışmaya başlamıştır. 14.07.1947’de Tarım Bakanlığı adına Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü Müdürlüğünde stajyer asistan olarak görevlendirilmiştir.

 Askerliğini takiben yine Tarım Bakanlığı adına Veteriner Fakültesinde ihtisas çalışmasına başlamış ve çalışmalarını sürdürmüştür. 

Tarım Bakanlığından Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsüne naklen atanmış ve 16.12.1950 tarihinde göreve başlamıştır.

Askerlik

01.11.1947’de askerlik görevini yapmak üzere Askeri Veteriner Okuluna gitmiştir. 1947-1948 arasında Ankara Jandarma Muhafız Süvari Bölüğünde veteriner asteğmen olarak görev yapmıştır.

Asistanlık

14.07.1947’de Tarım Bakanlığı adına Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü Müdürlüğünde uzmanlık yapmaya başlamıştır.

26.06.1950 tarihinde yapılan asistanlık sınavını başararak 25.07.1950 tarihinde Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsünde aday asistan olarak göreve başlamıştır (bu esnada Tarım Bankalığında hala görevini sürdürmüştür).

15.12.1951’de aday asistanlığı kaldırılarak asistan kadrosuna atanmıştır.

15.12.1951 tarihinden itibaren itibaren 3 yıl içinde doktorasını veremediği için 15.12.1954 tarihinde görevine son verilmesi kararlaştırılmış. Fakülye Yönetimin Kurulunun 24.12.1954 tarih ve 74 sayılı kararı, Rektörülüğün 28.12.1954 tarih vee 715/2362 sayılı yazısı üzerine 30.12.1964 tarihinde görevden ayrılmıştır.

Tarım Bakanlığında Merkez Veterineri olarak göreve başlamıştır.

17.02.1955 tarihinde tekrar Ankara Ünüversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Kürüsü asistanlığına tayin olarak 28.02.1955 tarihinde göreve başlamıştır.

Doktora tezi

Tezin verilmesi: 1951

Tezin tamamlanması: 14.01.1955

Tez konusu: Türkiye’de Doping Olarak Kullanılan Başlıca Alkaloidlerden Heroin ve Kokainin Salyada Aranması Üzerine Çalışmalar

Doçentlik

Doçentlik takdim tezi (Habiltasyon tezi): Per Os Akut Dikloro-Difenil-Trikoroetan (DDT) Zehirlenmesinde Mide-Bağırsak Muhteviyatı ile İç Organlardan DDT’nin Kimyasal Yolla Tayini Üzerine Araştırma

Jüri: Prof.Dr.Bedii Toktay, Prof.Dr.Ali Rıza Gürgen, Prof.Dr.Nürettin Öktel, Prof.Dr.Şahin Akman, Prof.Dr.Yaşar Atlan

Toplantı tarihi: İlk toplantı: 12.10.1960; İkinci toplantı: 21.10.1960

Doçentliğe yükseltilme: 07.11.1960

Doçentliğe atama: 31.01.1961 (eylemli doçent olarak)

Profesörlük

Jüri: Prof.Dr.Şahin Akman, Prof.Dr.Mustafa Güley, Prof.Dr.Zeki Tolgay, prof.Dr.Mustafa temizer, Prof.Dr.Cahit Özcan

Toplantı tarihi: 17.03.1969

Makale sayısı: 17

21.02.1969 tarih ve 6158 numaralı üçlü kararname ile (Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem, Başbakan Süleymen Demirel, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay) Üniversite Ptofesörlüğüne (kadroya bağlı olmaksızın aylığını doçent kadrosundan almak üzere) atanmıştır; bu karar 10.03.1969’da kendisine tebliğ edilmiş ve 11.03.1969’da bu göreve başlamıştır.

08.05.1969 tarih ve 7174 numaralı üçlü kararname ile (Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem, Başbakan Süleymen Demirel, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay) profesörlük kadrosuna atanmıştır.

İdari Görevler

Kürsü Başkanlığı: Dekanlığın 05.10.1981 tarih/8607 sayılı yazısı üzerine Senatonun 13.10.1981 tarih ve 727/6185 sayılı kararı

İç Hastalıkları ve Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı: 1983-1987

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı: 1988-1990

Veteriner Fakültesi Dekan yardımcılığı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Diğer Eğitim-Öğretim

Görevleri

Haziran-1978’de Fırat Üniv. Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir.

1981-1982 Eğitim-Öğretim Yılında Uludağ Üniv. Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir (ayda 2 gün ve günde 5 saat).

1982-1983 Eğitim-Öğretim Yılında Uludağ Üniv. Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir.

1987-1988 Eğitim-Öğretim Yılında Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir.

1991-1992 Eğitim-Öğretim Yılında Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir.

Yurtdışı

Görevlendirmeler

Aralık-1955’de Nebreska Üniveristesi ile yapılan antlaşma gereği bilgi ve görgüsünü artırmak için bir yıl süreyle Amerika’ya gönderilmesi karalaştırılmıştır; 06.09.1956-30.09.1957 tarihleri arasında  bir yıl süreyle Amerika’da bulunmuştur. Cincinnati Ünivereitesi Kattering Laboratuarında çalışmıştır.

 Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı bursunu kazanarak 12.02.1964-02.03.1965 tarihleri arasında Amerika’da Purdue Üniversitesi’nde Prof.Goetsch’nın yanında “İzotopların Farmakolojik Araştırmalarda Kullanılması” konusunda çalışmıştır.

 04-09.08.1966 tarihleri arasında Zürihte yapılan Sığır Hastalıkları Kongresine katılmıştır.

 Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım teşkilatı tarafından 02.10-11.11.1967 tarihleri arasında Çekoslavakya’da düzenlenene “Radyoizotopların ve Işınlamanın Hayvansal Bilimlerde ve Veterinerlikte Kullanılması” konulu kursa katılmıştır.

 04.08-12.09.1973 tarihleri arasında Belçika’da bilimsel incelemelerde bulunmuştur.

 14-17.10.1982 tarihleri arasında Bulgaristan-Varna’da yapılan “Balkan Farmakoloji Günleri”ne katılmıştır.

 11-14.10.1983 tarihleri arasında Bulgaristan-Stara Zagora’da yapılan 2. Bilimsel Farmakoloji Konferansı”na katılmıştır.

 23-30.08.1986 tarihleri arasında Belçika-Bruksel’de yapılan “TIAFT European International Meeting, Second World Congress (Compounds in Chemical and Biological Warfare: Toxicological Evaluation, Industrial Chemical Disasters” ve III. World Congress of the World Federation of Associations of Clinical T0xicology and Poison Control Centres. XII International Congress of The European Association of Poison Control Centres (EAPCC) With teh Participation of Veterinary Poxicologists” isimli iki kongreye (3.Dünya Toksikoloji Kongresi) bildirili olarak katılmıştır.

 31.05-15.06.1993 tarihleri arasında “Farmakoloji ve Toksikoloji Ders Programları ve Uygulama Yöntemleri ile Zehir Danışma ve Bilgi Merkezlerinin Veteriner Hekimlikte Kullanılması” konularında çalışmalar yapmak üzere Viyana Üniversitesi’nde bulunmuştur.

Emeklilik

15.09.1993 (Yaş haddi)

Dil bilgisi

İngilizce ve Fransızca

Medeni Durumu

Evli ve 2 kız çocuğu sahibi

Vefat

21.03.2003

Kaynak

Anabilim Dalında Bulunan Kişisel Dosyası.