Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği

Misyonumuz;
Türkiye’de Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji biliminin ilerlemesini ve gelişmesini sağlamak, bu alanlarda etkinlikler yapmak, yapılacak olan bu etkinlikleri desteklemek ve hayvanlarda bilinçli ilaç kullanımını hem hayvancılığın gelişmesi hem de hayvan kaynaklı besinlerden insanlara yansıyabilecek kalıntı sorunlarının önlenmesi acısından yaygınlaştırmaktadır.

Vizyonumuz;
- Dernek üyeleri arasında mesleki ve sosyal yakınlaşma, dayanışma, bilimsel iş birliği ile her türlü yardımlaşmayı sağlamak.
- Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanı ile bununla ilgili diğer dallarda araştırma ve diğer bilimsel etkinlikleri desteklemek.
- Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanında yüksek nitelikli ve deneyimli bilim adamı ve araştırmacı yetişmesi için her türlü çaba ve desteği göstermek.
- Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji biliminin gelişmesi için yurt içi ve yurt dışındaki ilgili diğer kurumlarla bilimsel işbirliği içinde bulunmak.
- Hayvanlarda bilinçli ilaç kullanımı kavramının tüm toplumda benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

- Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanında bilimsel ve kamuya açık toplantı, konferans ve kongreler düzenlemek ve düzenlenen bu etkinlikleri desteklemek.